วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 20 ก.ย. 64 ลดลง 50 บาท !


20 ก.ย. 2564, 09:44"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 20 ก.ย. 64 ลดลง 50 บาท !
วันที่ 20 กันยายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.28 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,550.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,650.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,060.60 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,150 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 50 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.