วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 17 ก.ย. 64 ลดลง 350 บาท !


17 ก.ย. 2564, 09:50"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 17 ก.ย. 64 ลดลง 350 บาท !
 วันที่ 17 กันยายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,550.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,650.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,060.60 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,150 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 350 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 
 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.