วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 16 ก.ย. 64 ลดลง 150 บาท !


16 ก.ย. 2564, 09:45"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 16 ก.ย. 64 ลดลง 150 บาท !
 วันที่ 16 กันยายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.24 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,900.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,000.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,394.12 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,500 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 150 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.