วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 4 ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 150 บาท  !


4 ก.ย. 2564, 09:39"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 4 ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 150 บาท  !

วันที่ 4 กันยายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.29 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,950.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,050.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,439.60 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,550 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 150 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.