วันที่ 8 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพาณิชย์เตรียมมาตรการดูแลปาล์มทั้งระบบ เน้นส่งเสริมส่งออก-เร่งรัดผลักดันใช้น้ำมันบี 20


23 ส.ค. 2562, 19:35พาณิชย์เตรียมมาตรการดูแลปาล์มทั้งระบบ เน้นส่งเสริมส่งออก-เร่งรัดผลักดันใช้น้ำมันบี 20
วันที่ 23 ส.ค. 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับโรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่น และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ที่ อ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.พิจารณาสัปดาห์หน้า ได้แก่ ส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มออกนอกประเทศ / เร่งรัดการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหลืออีก 133,000 ตัน และให้รับซื้อเพิ่มเติมต่อไปอีก 100,000 ตัน / ผลักดันการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกไบโอดีเซล บี10 เป็นเกรดพื้นฐาน และน้ำมันบี 20 เป็นทางเลือกให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562 / ติดตั้งเครื่องมิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่มีอยู่ในคลังเพื่อควบคุมให้ได้ 100% แบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน / คุมเข้มการลักลอบนำเข้าและส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ บริเวณแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติ และ การประกันราคาผลน้ำมันปาล์มที่ราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม 

ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าวจะสามารถดูดซับปริมาณนำ้มันปาล์มส่วนเกินออกจากสต๊อก ซึ่งปัจจุบันมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปริมาณ 4.5 แสนตัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวะสมดุล และ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกการตลาดภายในประเทศ ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.