เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.3 ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการฉีดวัคซีน-ให้กำลังใจปชช. จังหวัดบึงกาฬ


7 มิ.ย. 2564, 20:55มท.3 ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการฉีดวัคซีน-ให้กำลังใจปชช. จังหวัดบึงกาฬ
วันนี้ ( 7 มิ.ย.64 ) เวลา 09.30 น นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในการรับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ, นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ, นาพแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ และนางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

รมช.มท. กล่าวว่า  จากการได้มาตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพี่น้องชาวบึงกาฬวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจจำนวนมาก ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะดูแคคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดบึงกาฬ ประชาชนมีความตั้งใจมาฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี ความมุ่งหมายของรัฐบาลคือมุ่งหมายให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนทุกจังหวัดอย่างน้อย 70 % จึงขอเรียนว่า ตอนนี้รัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้เร็วที่สุด และมากที่สุด เพราะหลักการของการป้องกันการติดเชื้อ ต้องฉีดให้เร็วที่สุด และมากที่สุด ซึ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงต่างกัน ซึ่งพื้นที่ที่เสี่ยงสูงอาจจะต้องเร่งฉีดให้เร็วกว่า แต่ในขณะนี้วัคซีนทั้งการผลิต และนำเข้าก็เริ่มทยอยเข้ามา ภายในสิ้นปีนี้ คิดว่า ตัวเลข 70% ของบึงกาฬ ไม่น่าไกล และไม่น่ากังวล จึงขอให้ประชาชนสบายใจ ว่า วัคซีนที่ฉีดสามารถป้องกันทั้งตัวเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้โดยเร็ว พร้อมเชิญชวนประชาชนมาทะเบียนฉีดวัคซีนให้มาก เพราะฉีดแล้วดีกว่าไม่ฉีด และหลังจากที่ตนฉีดครบ 2 เข็มแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงใดๆ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.