เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น เขตดินแดง


7 มิ.ย. 2564, 10:44นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น เขตดินแดง
วันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น เขตดินแดง พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตนีว่าการกระทรวงแรงงาน และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เดินทางมายังอาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กทม. เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นอีกจุดบริการฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันพร้อมที่จะดูแลประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนผู้ที่มาเข้ารับวัคซีน และขอให้ระมัดระวังดูแลตัวเองด้วย
สำหรับการฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้น กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช. กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม จัดการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงานในภาคธุรกิจ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยจะเริ่มการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ ให้กับผู้ประกันตนที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับวัคซีนไว้กับฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้บันทึกลงระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมไว้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจุดฉีดไว้ทั้งสิ้น 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร และมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คนRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.