เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เกษตรระยอง" นำผลผลิตมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ระยอง


2 มิ.ย. 2564, 12:42"เกษตรระยอง" นำผลผลิตมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ระยอง
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้า รพ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยอมรา จิตติรบำรุง เกษตรอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสถาบันเกษตรกร นำผลไม้ของเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง มี มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด กล้วย ฝรั่ง และขนุน จำนวน 1,134 กิโลกรัม“ภายใต้โครงการแบ่งบันน้ำใจ เกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด-19”ซึ่งมีตัวแทนจากสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรชาวสวนผลไม้ และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ร่วมสนับสนุนผลไม้ส่งมอบให้กับตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.ระยอง


นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า การแบ่งปันน้ำใจ มอบผลไม้ให้บุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวที่เสียสละ ทำหน้าที่ดูแล ป้องกันประชาชนต่อสู้กับภัยโควิด-19 และแทนความรักรักความห่วงใยที่มีให้กัน อีกทั้งเป็นการแสดงไมตรีจิตในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.