วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก เน้นสร้างความรับรู้-ปชช.มีส่วนร่วม


21 พ.ค. 2564, 14:53"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก เน้นสร้างความรับรู้-ปชช.มีส่วนร่วม
วันนี้ ( 21 พ.ค.64 ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานที่สำคัญและผลการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างผู้นำสหรัฐ และผู้นำจากประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับสูง รวมทั้งผู้นำจากประเทศที่มีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างโดดเด่น และได้เตรียมการประชุมครั้งต่อไป ณ สหราชอาณาจักรในเดือน พ.ย.2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ "Climate Adaptation and Resilience"ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการเจรจาการประชุมองค์กรย่อยต่อไป และเห็นชอบข้อเสนอตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: มาตรการทดแทนปูนเม็ด รวมถึงเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยกับกรมสิ่งแวดล้อม ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง  2 ประเทศ

พลเอก ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งได้มีความพยายามแก้ปัญหา มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและของโลกตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ พร้อมกำชับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างการรับรู้/ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และมีส่วนร่วมสนับสนุนภาครัฐ รวมถึงรณรงค์ขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน ไปด้วยกัน
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.