เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบต.งิ้วราย ประสบผลสำเร็จ "เลี้ยงปลานิล" ตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตรต้นแบบภาคกลาง จับขายแล้ว 2 รอบ


9 มี.ค. 2564, 16:05อบต.งิ้วราย ประสบผลสำเร็จ "เลี้ยงปลานิล" ตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตรต้นแบบภาคกลาง จับขายแล้ว 2 รอบ
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสมชาย รอดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า อบต.งิ้วราย ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์บึงโพธิ์เรียม หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่  มีเนื้อที่กว่า 200 ไร่ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ แม้ในหน้าแล้งช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน น้ำก็ยังไม่แห้ง ในปี 2563 ได้รับการประสานงานจากกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ให้เข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบของกรมประมงในภาคกลาง ในการเป็นธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ โดย อบต.งิ้วราย เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างกระชังเลี้ยงปลานิลในบึงจำนวน 4 กระชังและกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี เป็นผู้สนับสนุนพันธ์ปลาเมื่อเดือนมีนาคม 2563 หรือเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

โดยหลังจากที่ปล่อยพันธุ์ปลาแล้วเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงก็จะเข้ามาดูแลและให้คำแนะนำในการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการจับปลาไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  จับปลาได้จำนวน 453.5 กิโลกรัม ได้เงินจำนวน 26,860บาท ครั้งที่ 2 จับเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้ปลาจำนวน 561.5 กิโลกรัม ได้เงินจำนวน 27,640 บาท ซึ่งในบ่อก็ยังเหลือปลาในกระชัง อีกประมาณ 700 กิโลกรัม เงินที่ได้ก็จะใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงปลาในคราวต่อๆ ไป

 

 

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.