เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ฟาร์มชื่อดังราชบุรี" แจกลูกปลานิลสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 ให้ชาวบ้านนำไปต่อยอดขยายพันธุ์ได้กิน พออยู่ พอเพียง


26 พ.ค. 2563, 16:07"ฟาร์มชื่อดังราชบุรี" แจกลูกปลานิลสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 ให้ชาวบ้านนำไปต่อยอดขยายพันธุ์ได้กิน พออยู่ พอเพียง
วันที่ 26 พ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 20 ราย ได้เดินทางมารับลูกพันธุ์ปลานิล จากเผือก เจริญฟาร์ม ซึ่งมีบ่อเลี้ยงอยู่ที่ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี มาแจกให้ฟรีแก่ชาวบ้าน หลังจากที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ประสานสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอโพธาราม  ได้คัดเลือกผู้ที่มีฐานะยากจนเดินทางมารับลูกพันธุ์ปลานิลที่วัดเขาชะงุ้ม หมู่ที่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม  โดยนายอำนาจ บุญสวัสดิ์ อายุ 41 ปี เจ้าของบ่อปลาเผือกเจริญฟาร์มที่ใจบุญอยากช่วยเหลือชาวบ้านให้มีแหล่งอาหารไว้กินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9           

 นายอำนาจ บุญสวัสดิ์ เจ้าของบ่อปลาเผือกเจริญฟาร์ม กล่าวว่า  แจกครอบครัวละ 2,000 ตัว ซึ่งครอบครัวได้ยึดแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3  ให้ชาวบ้านนำไปต่อยอดขยายพันธุ์ได้กิน พออยู่ พอเพียง โดยตัวเองมีที่ดินเลี้ยงปลาอยู่ประมาณ 30 ไร่  วันนี้จะส่งมอบโครงการแจกปลาฟรีให้กับชาวบ้านไปช่วงแรกก่อน  ถ้ามีการติดต่อเสนอเข้ามาก็จะแจกอีก สำหรับครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ลำบาดและอยากเลี้ยงจริง ๆ  ในช่วงวิกฤตเรื่องโควิด -19   มีบ่อปลาแต่ไม่มีเงินซื้อลูกปลามาปล่อยขยายพันธุ์ จึงอยากแบ่งปันให้กับผู้เดือดร้อนเพื่อให้มีอยู่ มีกินในครอบครัวไม่ลำบาก   


นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม กล่าวว่า ได้รับการประสานงานมาจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และทางฟาร์มปลานิล เพื่อนำปลามาแจกจึงดูความพร้อมด้วย  สำหรับการคัดเลือกผู้ที่มารับพันธุ์ปลานี้ จะเป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และคนที่มีบ่อปลาอยู่แล้ว ส่วนเป้าหมายพื้นที่เขต อ.โพธาราม มีจำนวน 9 ราย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 2 ราย  รวม 11 ราย และยังมีชาวบ้านที่ประสานติดต่อทางฟาร์มโดยตรงอีกส่วนหนึ่งรวมแล้วมีประมาณกว่า 20 รายที่มารับในวันนี้  

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ อสม.ได้มาตั้งโต๊ะตรวจสอบรายชื่อของชาวบ้าน พร้อมให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เดินเข้าแถวเว้นระยะห่าง ในการรับลูกพันธุ์ปลาทีละคน  นอกจากนี้ยังมีลูกปลานิลอีกส่วนหนึ่ง มีขาดใหญ่กว่าที่ใส่ถุงได้ ทางเจ้าของบ่อเผือกเจริญฟาร์ม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางส่งและปล่อยให้ถึงบ่อเลี้ยงของชาวบ้านหลายหลังคาเรือน  เพื่อไว้เป็นแหล่งอาหารในการบริโภค และขยายพันธุ์การเลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.