วันที่ 9 มี.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ หวังวัคซีนโควิด-19 ช่วยฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว


23 ก.พ. 2564, 18:07นายกฯ หวังวัคซีนโควิด-19 ช่วยฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว
วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยถึงการจัดหาวัคซีนโควิด-19 จาก Sinovac และ AstraZeneca ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามสถานการณ์ฉุกเฉินก่อน จากนั้นจะเปิดให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้เอง ซึ่งวัคซีนโควิด-19 ที่มีการจัดหาเพิ่มเติมต้องนำมาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนนายกรัฐมนตรียืนยัน รัฐบาลเตรียมแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนดของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดช่องทางให้ประชาชนที่สมัครใจ รับการฉีดวัคซีนสามารถยื่นรายชื่อแสดงความจำนงได้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขคำนึงถึงความปลอดภัย และติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากประเทศต่าง ๆ  โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวัคซีนโควิด-19 จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาดีขึ้น เช่น อาจให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว มีใบรับรอง ไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน แต่ยังคงต้องมีการติดตามว่าเดินทางไปไหนที่ไหนบ้าง


ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 3 รายการระดับโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศมีความสามารถในการดำเนินจัดการแข่งขันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย ต่างประเทศยังจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการแข่งขันกีฬาต่อไป พร้อมขอบคุณนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือให้สามารถดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.