วันที่ 27 ก.พ. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 23 ก.พ.64 ดีดขึ้น 350 บาท !


23 ก.พ. 2564, 09:58"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 23 ก.พ.64  ดีดขึ้น 350 บาท !

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.38 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,650.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 25,750.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 25,180.76 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 26,250 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 350 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา.

Recommend News


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.