วันที่ 9 มี.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 22 ก.พ.64 เพิ่มขึ้น 50 บาท !


22 ก.พ. 2564, 09:30"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 22 ก.พ.64  เพิ่มขึ้น 50 บาท !
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,300.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 25,400.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 24,847.24 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 25,900 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา.

Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.