วันที่ 27 ก.พ. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้า-น้ำประปา 2 เดือน เพิ่มความเร็วเน็ตบ้านหนุน Work From Home


12 ม.ค. 2564, 14:56ครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้า-น้ำประปา 2 เดือน เพิ่มความเร็วเน็ตบ้านหนุน Work From Home
วันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าอินเตอร์เน็ต1.ลดค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. - มี.ค. 64 ซึ่งกระทรวงพลังงานจะชี้แจงรายละเอียดต่อไป

2.ค่าน้ำประปา ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. - มี.ค. 64

3.ค่าอินเตอร์เน็ต นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการหารือกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบการ มีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มความเร็วของเน็ตบ้าน มือถือ ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการได้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ Work From Home รวมทั้งให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" ฟรีไม่คิดค่า Data เป็นระยะเวลา 3 เดือน
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.