เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ เปิดงานวันสตรีไทย 1 ส.ค.นี้


25 ก.ค. 2562, 12:08สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ เปิดงานวันสตรีไทย 1 ส.ค.นี้
วันที่ 25 ก.ค. 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน"

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ส.ค.ของทุกปีเป็นวันสตรีไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีไทย อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ 1.พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ 2.พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ 3.พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ 4.พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

นายปรเมธี กล่าวอีกว่า พม.จึงร่วมกับสภาสมาคมสตรีฯ และและภาคีเครือข่าย จัดงานวันสตรีไทยมาโดยตลอด โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีฯ กล่าวว่า การนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตร แก่สตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน นับเป็นพระราชกรณียกิจแรกที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภาสมาคมสตรีฯ และสตรีไทย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

ภาพและข้อมูลจาก matichon

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.