วันที่ 18 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsข่าวดี! กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานรับสมัครงาน 1 ล้านตำแหน่ง 


10 ก.ย. 2563, 15:38ข่าวดี! กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานรับสมัครงาน 1 ล้านตำแหน่ง 
 

 หลังจาก  ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ.มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยได้เสนอไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน 260,000 อัตรา 

ความคืบหน้าล่าสุด มติ ครม.เห็นชอบให้มีการจ้างงาน นิสิต นักศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเวลา 12 เดือน จำนวน 260,000 อัตรา ด้านเงื่อนไขที่สำคัญ จะเป็นกลุ่มที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาในปี 2562 – 2563 ส่วนของนายจ้าง ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

มาตรการจ้างเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ไปจนถึง 30 กันยายนปีหน้า 

 นอกจากนี้ยังพร้อมแก้ปัญหาว่างงานโดยได้ให้กระทรวงแรงงาน บูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.ย. 63 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

ภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 มีตำแหน่งงานว่างรองรับ 1ล้านตำแหน่ง ประกอบไปด้วย

• กรมการจัดหางาน 106,312 อัตรา
• งานด้านการต่างประเทศ 112,242 อัตรา
• งานพาร์ทไทม์ 66,881 อัตรา
• การจ้างงานโดยภาครัฐ 410,415 อัตรา
• การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ 260,000 อัตรา
• ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว 44,150 อัตรา


ที่มา รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.