วันที่ 18 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสมาคมการประมงฯ ประกาศรับสมัครแรงงานไทย


19 พ.ค. 2563, 18:15สมาคมการประมงฯ ประกาศรับสมัครแรงงานไทย
วันที่ 19 พ.ค. 63 นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแรงงานไทยทำงานในภาคประมงทะเล พร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีความต้องการแรงงาน จำนวนกว่า 50,000 อัตรา เช่น ตำแหน่งนายท้ายเรือ/นายเรือ ผู้ช่วยนายท้ายเรือ ช่างเครื่อง และกรรมกร/ลูกเรือ เป็นตัน ค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนางเมทิกา สัตตานุสรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน รวมทั้งผลกระทบต่อภาคประมงทะเล ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการตลาดและการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนแรงงานไทยหรือแรงงานที่ไม่มีงานทำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว มาทำงานในกิจการประมงทะเล ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ว่างงานได้เลือกประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

 


ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 452 0517 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร 077 355422 ต่อ 12

 

ที่มา suratthani©2018 ONBNEWS. All rights reserved.