วันที่ 21 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 31 ส.ค. 63 !


31 ส.ค. 2563, 09:33"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 31 ส.ค. 63 !
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.23 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 28,800.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,900.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 28,288.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 29,400 บาท

 

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.