เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กตู่" มอบ 3 แนวทางป้องกันปราบปรามยาเสพติด สั่งผู้ว่าฯดูแลพื้นที่ใกล้ชิด


17 ก.ค. 2563, 18:40"บิ๊กตู่" มอบ 3 แนวทางป้องกันปราบปรามยาเสพติด สั่งผู้ว่าฯดูแลพื้นที่ใกล้ชิด
วันนี้ ( 17 ก.ค.63 ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายด้านยาเสพติด ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม โดยนายกฯ มอบ 3 แนวทางให้นำไปปฎิบัติคือ ให้เน้นหลักกฎหมาย นำไปปฎิบัติให้สอดคล้องในการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด เช่น การแก้ไขกฎหมายค่าตอบแทนในการจูงใจเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน เน้นการทำลายเครือข่ายและลงโทษเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดแก้ไขกฎหมายระเบียบการฟอกเงิน รองรับการทำลายเครือข่ายยาเสพติด ให้มีการปรับองค์กร เน้นการทำงานแบบบูรณาการ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เข้าไปดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อการทำงานจะได้ร่วมมือกันทำงาน โดยเฉพาะปฎิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ป้องกันไม่ให้มีการโอนเงิน ยาเสพติด ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และ  ต้องทำงานเชิงรุกที่เป็นระบบ ปรับแผนงานต่างๆ ที่ต้องแก้ไข เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไป

นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำให้ใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการปราบปรามยาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง กำหนดระยะเวลาแผนงาน การทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่อย่างละเอียด โดยเฉพาะการป้องกันการฟอกเงินในรูปแบบใหม่ ที่มีเทคนิค เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรู้เท่าทันเช่นกัน


พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมาครบ 1 ปี และขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ที่สำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการจะต้องทำงานให้มีความสุข ดำเนินงานตามกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงย้ำทำงานให้ประชาชนมีความสุข ดังนั้นขอให้สนองนโยบายของพระองค์ท่านด้วยการรักษาต่อยอดไว้ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานและหากเจ้าหน้าที่ทำงานประสบผลสำเร็จ ประชนมีความสุข ตนเองก็มีความสุข


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.