วันที่ 26 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 17 ก.ค. 63 !


17 ก.ค. 2563, 09:38"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 17 ก.ค. 63 !
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.28 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 26,900.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,000.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 26,408.72 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 27,500 บาท


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.