วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"รองนายกฯ" กำชับฝ่ายความมั่นคง ร่วมดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยการจราจร ควบคู่มาตรการทางสาธารณสุข ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง


4 ก.ค. 2563, 16:30"รองนายกฯ" กำชับฝ่ายความมั่นคง ร่วมดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยการจราจร ควบคู่มาตรการทางสาธารณสุข ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง
พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับฝ่ายความมั่นคง ทั้งฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสังคม ควบคู่กับการกำกับควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการทางสาธารณสุขท ตลอดช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม ย้ำให้คงเข้มงานข่าวกับกลุ่มเสี่ยง เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด อาวุธสงครามและกลุ่มแนวคิดใช้ความรุนแรงที่แฝงตัวในพื้นที่ โดยให้เฝ้าระวังและดำรงความพร้อมของแผนและการปฏิบัติร่วมกันในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้พร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจมีขึ้นในพื้นที่อย่างทันท่วงทีพลเอก ประวิตร’ ย้ำให้ฝ่ายความมั่นคง ประสานกับกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันอำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจราจร เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรในเส้นทางต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายเข้มกับกลุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็ว เมาขับ และการฝ่าฝืนข้อบังคับจราจร ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ปลูกฝังวินัยจราจร พร้อมกำชับเพิ่มการเฝ้าระวัง


รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ปัญหากับพื้นที่ล่อแหลมหรือจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากข้อมูลสถิติที่มีต่อเนื่อง โดยขอให้ฝ่ายปกครองระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมทำงานกับจิตอาสาในพื้นที่ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อร่วมกันลดการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาพรวม
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.