วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsBEM ตรึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ไปจนถึงสิ้นปี 2563


1 ก.ค. 2563, 12:39BEM ตรึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ไปจนถึงสิ้นปี 2563
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM  ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเยียวยาและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 บริษัท BEM จึงยังคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT “สายสีน้ำเงิน” ไว้เท่ากับอัตราเดิม คือเริ่มต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน กำหนดให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยใช้วิธีคำนวณบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะครบกำหนดการบังคับใช้ตามสัญญาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าโดยสารใหม่เริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 42 บาท โดยสถานีที่ 1, 4, 7 และ 10 จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปนอกจากนี้ บริษัท BEM ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในทางด่วน 3 สาย ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และอุดรรัถยา นอกจากนี้ยังได้ลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ "ด่านอาจณรงค์ 1" จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาทต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท โดยรถ 4 ล้อ ปกติ 50 บาท ลดเหลือ 25 บาท รถ 6-10 ล้อ ปกติ 75 บาท ลดเหลือ 50 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ ปกติ 110 บาท ลดเหลือ 85 บาท เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -30 มิถุนายน 2564


นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ ยังเปิดเผย ถึงสถานการณ์ปริมาณผู้ใช้ทางด่วนในปัจจุบันว่า เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยภาพรวมอยู่ที่ 1.2 ล้านคันต่อวัน ส่วนปริมาณผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกลับมาประมาณร้อยละ 60 หรือประมาณ 250,000 เที่ยวคนต่อวัน คาดว่าตั้งแต่เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีก©2018 ONBNEWS. All rights reserved.