วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ขนส่งประจวบฯ " คุมเข้ม 6 มาตรการรถรับส่งนักเรียนป้องกันการระบาดโควิด-19


1 ก.ค. 2563, 12:36"ขนส่งประจวบฯ " คุมเข้ม 6 มาตรการรถรับส่งนักเรียนป้องกันการระบาดโควิด-19
วันที่ 1 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆในเขตประจวบฯ ซึ่งเป็นการเปิดเรียนวันแรกตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีผู้ปกครองทยอยนำพานักเรียนมาส่งที่บริเวณประตูด้านหน้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณครูมารับและพาเข้าไปในโรงเรียน โดยที่ห้ามไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปภายในให้รออยู่ที่บริเวณประตูด้านนอก ซึ่งที่บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองประจวบ และรปภ.ของโรงเรียนคอยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในขณะที่เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มาตรวจเข้มและประชาสัมพันธ์กำชับกับผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนให้ปฏิบัติตาม มาตรการข้อตกลงกับทางขนส่งอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 ซึ่งโรงเรียนต่างๆก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ที่คล้ายคลึงกัน เช่น เมื่อผู้ปกครองนำบุตรหลานมาส่งแล้วก็จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน และสำหรับโรงเรียนอนุบาล และชั้นปฐมวัย เด็กเล็กอนุบาลช่วงระยะแรกจะอนุโลมผ่อนปรนให้ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานเข้าไปที่ห้องเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนได้มีการปรับตัวให้คุณเคยก่อน

โดยนักเรียนส่วนใหญ่เผยความรู้สึกที่คล้ายกันในการเปิดเรียนในวันแรกวันนี้มีต่างความรู้สึกดีใจที่จะได้เจอเพื่อนๆ เนื่องจากที่ผ่านมาต้องหยุดเก็บตัวอยู่กับบ้านและไม่ค่อยได้ไปไหนรู้สึกเหงาเมื่อเปิดเรียนวันนี้วันแรกจึงอยากเจอเพื่อนๆก่อน

ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอาชีวะก็ได้มีมาตรการตั้งจุดคัดกรองนักเรียน ก่อนเข้าทำกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษา เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และประทับตาที่บริเวณแขน เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ระยะ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทั้งแผนกช่างและบัญชี ในสัปดาห์แรกจะให้เข้ามาเรียนในสถานศึกษาตามปกติ และต้องปฏิบัติตามกฎที่สถานศึกษากำหนดไว้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด ส่วน ปวช.2-3 และปวส. 2 จะให้เรียนภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์อยู่กับบ้าน ส่วนภาคปฏิบัติก็จะให้เข้ามาปฏิบัติในอาคารสถานศึกษาหรือปฏิบัติงานตามสถานประกอบการตามปกติ

 

 

 


นางสุทิพย์ ตนประเสริฐ นักวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สำหรับรถรับส่งนักเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้รถรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้สอดคล้องมาตรการของภาครัฐ โดยรถรับส่งนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

1.จะต้องจัดให้มีมาตรการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ หากตรวจพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ให้ปฏิเสธการรับนักเรียน

2.จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารภายในรถรับส่งนักเรียน

3.ให้ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ โดยเฉพาะในจุดที่ต้องสัมผัสบ่อย และให้เปิดหน้าต่างประตูเพื่อถ่ายเทอากาศภายในรถ

4.ให้พนักงานขับรถและผู้ควบคุมนักเรียนและนักเรียนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

5.จัดให้มีการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในแต่ละรอบ และ

6.ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยหลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจเป็นระยะทั้งจังหวัด

 

 

 Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.