วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"เกาะช้าง" คึกคัก ! โรงเรียนเปิดเทอมวันแรก คุมเข้มมาตรการทางสาธารณสุข


1 ก.ค. 2563, 12:02"เกาะช้าง" คึกคัก ! โรงเรียนเปิดเทอมวันแรก คุมเข้มมาตรการทางสาธารณสุข
นับว่าเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน หลังโควิด-19 แพร่ระบาด จนรัฐบาลต้องประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศ วันนี้วันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปิดเรียนอย่างเป็นทาง แต่ยังคงฝ้าระวัง และคุมเข้มมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเกาะช้างเปิดเรียนวันแรกคึกคักไม่แพ้ที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยม ประถม เด็กนักเรียนต่างๆรู้สึกตื่นเต้นเดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้า ที่โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม โรงเรียนวัดคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง นางเสาวณีย์ ชีวสุขะ รักษาราชการ ผอ.โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม พร้อมคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.บ้านคลองสน ร่วมกันตรวจ คัดกรอง และแนะนำนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่มาส่งนักเรียนเข้าเรียน ซึ่งเป็นการเปิดเรียนวันแรกตามมติของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้ปกครองนักเรียน ครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมมือกันในการจัดระเบียบตามมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งการวัดอุณหภูมิ การใช้เจลล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนการทำความสะอาดห้องเรียน ตัวอาคาร

หลังเสร็จพิธีชักธงชาติ สวดมนต์เช้าแล้ว อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การอบรมนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 การระวังตัว การปฎิบัติตนเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันอยู่บ้าน อยู่ในชุมชนนางเสาวณีย์ ชีวสุขะ รักษาราชการ ผอ.โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม หรือโรงเรียนวัดคลองสน (เดิม) บอกว่าโรงเรียนมีครู 22 คน นักเรียน 370 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นม.6 ซึ่งโรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์เหมือนเดิม เนื่องจากมีนักเรียนน้อย ทำให้การจัดระยะห่างได้ง่าย เพียงแต่ ครู อาจารย์ และนักเรียน จะต้องปฎิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเท่านั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากครู อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียนอย่างดีจึงมั่นใจได้ว่าจะรักษามาตรการทางสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็ง

ขณะเดียวกันโรงเรียนในตัวเมืองตราด บรรยากาศก็คึกคักเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะโรงเรียนประถม ทั้งรัฐบาลและเอกชน ต่างมีมาตรการป้องกันดูแลการป้องกันการแพร่เชื้อของโควิด-19 เช่นเดียวกัน ทำให้การจราจรติดขัดเล็กน้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ได้มีการตรวจเข้มรถตู้รับส่งนักเรียน ด้วยการให้เว้นระยะห่างในการโดยสารมาด้วยรถประจำ ด้านโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ยังมีมาตรการด้วยการให้นักเรียนไปเรียนด้วยการผลัดกันหยุดวันเว้นวันอีกด้วย

 
Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.