เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประจวบฯ คึกคัก! เปิดเรียนวันแรก รับชีวิตวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19


1 ก.ค. 2563, 09:28ประจวบฯ คึกคัก! เปิดเรียนวันแรก รับชีวิตวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
วันที่ (1 ก.ค. 63) บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีนักเรียนกว่า 1,700 คน ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนตามแบบชีวิตวิถีใหม่ สวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่ทางโรงเรียนได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและผู้ปกครอง มีการกำหนดจุดบนพื้นและจัดที่นั่งตามหลักการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ตู้กดน้ำดื่ม มีเจ้าหน้าที่เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะทุก 3 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน หลังการเรียนทุกชั่วโมง ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือและปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่นอกจากนี้ โรงเรียนยังใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และสลับวันมาเรียนในบางชั้นเรียนด้วย เพื่อลดปัญหาความแออัดในห้องเรียน Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.