เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"โรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย" เปิดเทอมวันแรก คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้ารั้ว


1 ก.ค. 2563, 09:19"โรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย" เปิดเทอมวันแรก คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้ารั้ว
โรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย วันเปิดเทอมวันแรก แต่ละโรงเรียนและสถานศึกษา คณะครู อสม. ทำการตรวจวัดไข้ เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมเจลล้างมือ ก่อนเข้าประตูรั้วโรงเรียน และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียน พร้อมจัดมาตรการป้องกันความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แยกนักเรียนที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียล และบันทึกข้อมูลอาการ  ตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองเข้มข้น

 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนวัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนได้ทำการเปิดเทอมวันแรก โดยมี นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้นำคณะครู พร้อม เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อำเภอเกาะสมุย และ อสม.ประจำตำบลแม่น้ำ ได้มาร่วมกัน ตั้งจุดคัดกรอง เด็กนักเรียน บริเวณประตูทางเข้าก่อนเข้าไปภายในโรงเรียน

โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน โดยเด็ดขาด ซึ่งนักเรียนทุกคน ที่เดินทางมาโรงเรียน ทุกคนต้องมีหน้ากากอนามัย หรือแมสก์ สวมมาทุกคน และมีมาตรการ ยืนเว้นระยะห่างกัน ก่อนเดินเข้าประตูรั้วโรงเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และ อสม.ทำการตรวจวัดไข้ พร้อมเจลล้างมือ ทำความสะอาดก่อน ซึ่งหากพบนักเรียนคนใด วัดไข้แล้วมีไข้สูง เกิน 37.5 องศาเซลเซียล เจ้าหน้าที่ ก็จะทำการแยกเด็กนักเรียนออกจากกลุ่มทันที พร้อมประสานผู้ปกครอง ทันที พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนยังมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตลอดเวลา

 


ขณะที่บริเวณทางเดินหน้าห้องเรียน มีการจัดทำระยะห่างในการเดิน และหยุด ห่างกัน 1 เมตร ส่วนภายในห้องเรียน การนั่งเรียนของนักเรียน มีการสลับ โต๊ะเก้าอี้ เว้นระยะ และแบ่งนักเรียน ให้เหลือห้องละไม่เกิน 20 คน  

ทั้งนี้ นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้ทำการออกมาตรการพร้อมเปิดเผยว่า มาตรการประกอบไปด้วย  เช่น

1. ให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนมาโรงเรียนในเวลา 07.00 น. ห้ามเข้าประตู โรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาตจากครูเวรหน้าประตู ผู้ปกครองส่งนักเรียนแค่หน้าประตูเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน 

2. นักเรียนเลิกเรียนใน เวลา 14.30 น. โดยผู้ปกครองสามารถรอรับได้ที่หน้าประตูโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามารับเองด้านในโรงเรียน 

3. ให้นักเรียนนำ กระติกหรือขวดน้ำดื่ม กล่องข้าว ช้อน เจลเเบบพกพา(ของส่วนตัว) และหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มา โรงเรียน  (อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้นักเรียนนำกลับไปทำความสะอาดที่บ้าน) ทางโรงเรียนได้เตรียมอาหารกลางวันไว้ให้นักเรียน แต่นักเรียนนำภาชนะมาใส่เอง หรือผู้ปกครองจะทำอาหารกลางวันใส่กล่องให้นักเรียนมาทานที่โรงเรียนก็ได้

4.  อุปกรณ์การเรียน การเรียนนักเรียนทุกคนต้องนำมาให้ครบทุกอย่าง โดยไม่มีการหยิบยืมของเพื่อนเป็นอันขาด และให้ผู้ปกครองเขียนชื่อหรือทำสัญลักษณ์บนอุปกรณ์ทุกชนิดของนักเรียนให้ชัดเจน

5. หากนักเรียนมีอาการ ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำหมูกหรืออาการผิดปกติอย่างอื่นให้นักเรียนอยู่ที่บ้านโดนไม่ต้องมาโรงเรียน และหากเมื่อนักเรียนมที่โรงเรียนแล้วเกิดที่อาจจะมีผลต่อการแพร่เชื้อ ครูจะโทรแจ้งและให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านโดยทันที

6. หากนักเรียนคนใดเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดให้นักเรียนกักตัว 14 วัน ก่อนมาโรงเรียน

7. หากมีฝนตกในช่วงเช้า เป็นอุปสรรคต่อการมาโรงเรียนให้ผู้ปกครองพิจารณาและอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

8. ครูจะแจกอุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ ให้นักเรียนในวันแรกของการเปิดเทอม ซึ่งมาตรการเป็นไปตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองเข้มข้น

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.