เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สสจ.บึงกาฬ ตรวจความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดสอนวิถีใหม่ new normal


30 มิ.ย. 2563, 19:28สสจ.บึงกาฬ ตรวจความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดสอนวิถีใหม่ new normal
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางโรงเรียนได้วางมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดเทอมให้นักเรียนต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการ ได้แก่ 1. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดไข้ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 4. ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน-แก้วน้ำ 5. ไม่เอามือสัมผัสใบหน้าหรือตัวผู้อื่น 6. หากมีอาการไม่สบายให้แจ้งคุณครูทันที

 

 

นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ กล่าวว่า ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนปกติขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยได้มีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนดำเนินการตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน จึงได้มีการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้รูปแบบที่ 1 การสลับเลขที่มาเรียนในแบบสลับวันเรียน โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ตามรูปแบบวิถีชีวิตในแบบใหม่ หรือNew Normal คือในห้องเรียนแต่ละชั้นจะมีนักเรียนประมาณ 43-45 คน ในการเปิดเรียนวันแรกคือวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นักเรียนที่นับจำนวนได้เลขคี่ เช่น 1,3,5,7..45 จะได้เข้าห้องเรียนวันแรก พอวันที่ 2 กรกฎคม นักเรียนเลขคี่ก็จะได้พักหรือทำการบ้านหรือใบงานอยู่บ้าน และนักเรียนที่นับจำนวนได้เลขคู่ เช่น 2,4,6,8...44 จะได้เข้าห้องเรียนในวันที่ 2 นี้ พอวันที่ 3 กรกฎาคม นักเรียนที่นับได้เลขคู่ก็พักทำการบ้านอยู่ที่บ้าน ส่วนนักเรียนเลขคี่ที่มาเรียนวันแรกก็ได้มาเรียนอีกครั้งในวันที่ 3 พร้อมกับส่งการบ้านหรือใบงานมาส่งครู ก็หมุนเวียนกันไปในลักษณะนี้

ส่วนในห้องเรียนจะมีการทำความสะอาดห้องเรียนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกวันหลังเลิกเรียน กำหนดข้อปฏิบัติในชั้นเรียนตามรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย มีจุดวางหรือติดตั้งขวดแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารของนักเรียนให้นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เป็นต้น ทั้งนี้ยังต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง หากบุตรหลานมีความเสี่ยง เช่น เป็นไข้ ไอจาม ก็ไม่ต้องมาโรงเรียน ให้พาไปพบแพทย์ โดยทางโรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา–19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบๆ บริเวณโรงเรียน กำหนดขอบเขตในการทำกิจกรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและคณะครู สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในโรงเรียนแบบ New Normal ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดไม่เสียงติดเชื้อโรคด้วย

 

  

 


 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.