วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsครม.ไฟเขียวเยียวยากลุ่มเปราะบาง รวบจ่าย ก.ค.งวดเดียว 3,000 บาท


30 มิ.ย. 2563, 20:23ครม.ไฟเขียวเยียวยากลุ่มเปราะบาง รวบจ่าย ก.ค.งวดเดียว 3,000 บาท
วันนี้ ( 30 มิ.ย.63 ) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ซึ่งต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทมาก่อน โดยจากเดิมอนุมัติเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.2563 แต่เนื่องจากมีระเบียบของกรมบัญชีกลาง ทำให้การโอนเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียว คือเดือนกรกฏาคม รวม 3,000 บาทนอกจากนี้ ครม.รับทราบโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีเป้าหมายสร้างบ้านเช่าจำนวย 1 แสนหลัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ 


โดยใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีอยู่แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี2564-2568 ซึ่งตั้งเป้าหมายด้วยว่าในเดือนกรกฏาคมของทุกปี ต้องมีผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ครอบครัว สำหรับโครงการนี้ ได้มีการคำนวณอัตราของข้าราชการที่มีรายได้น้อย ว่าบ้านเช่า จะสามารถประหยัดค่าเช่าบ้านได้เดือนละ 1,500 บาท

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.