วันที่ 27 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsครม. อนุมัติงบกลาง จัดซื้อหน้ากากอนามัย กระจายผ่านกระทรวงมหาดไทยแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัด


8 เม.ย. 2563, 08:50ครม. อนุมัติงบกลาง จัดซื้อหน้ากากอนามัย กระจายผ่านกระทรวงมหาดไทยแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัด
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 801 ล้านบาท เพื่อการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการดำเนินการประกอบด้วย การจัดซื้อหน้ากากอนามัย กระทรวงพาณิชย์จัดซื้อโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตามกำลังผลิตที่มีอย่างเหมาะสม การกระจายหน้ากากอนามัย ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทย


เพื่อกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความเหมาะสม ระยะเวลาดำเนินการเดือนเมษายน-ตุลาคม 2563 ปัจจุบันนี้กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่ 2 ล้าน 3 แสนชิ้นต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น 2 ล้าน 8 แสนชิ้นต่อวันในเดือนพฤษภาคมนี้

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.