เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"วิษณุ" ยัน ศบค.ปรับแผนจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ เน้นส่งบุคลากรการแพทย์-จนท.กลุ่มเสี่ยง


30 มี.ค. 2563, 16:24"วิษณุ" ยัน ศบค.ปรับแผนจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ เน้นส่งบุคลากรการแพทย์-จนท.กลุ่มเสี่ยง
วันนี้ ( 30 มี.ค.63 ) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ในวันนี้ 30 มีนาคม 2563 ว่า ที่ประชุมได้ทบทวนการใช้มาตรการต่างๆ หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีบางเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ เช่น การจัดกิจกรรมสังสรรค์ การถ่ายทอดการแข่งขันมวยผ่านสื่อ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือแม้แต่ศาสนกิจทั้งการใส่บาตรข้าวเหนียว หรือการทำวัตรของภิกษุสงฆ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ยังชี้แจงถึงแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ว่า หลังจากนี้จะล้างตัวเลขเก่าที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชน เพื่อประเมินและทำแผนการจ่ายหน้ากากใหม่ ซึ่งขณะนี้มีโรงงานผลิต จำนวน 11 โรงงาน มีกำลังการผลิต 2,300,000 ชิ้นต่อวัน โดยในเวลา 17.00 น. ในวันนี้ 30 มีนาคม 2563 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะขนส่งหน้ากากอนามัยมัยทางการแพทย์ไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลละ 1,300,000 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ และอีก 1,000,000 ชิ้น สำหรับ อสม. ในพื้นที่ต่าง เจ้าหน้าที่รัฐที่ให้บริการประชาชนที่มีความเสี่ยง รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แจกจ่ายและจะมีการปรับแผนการผลิตและแจกจ่ายให้กับประชาชนหลังจากนี้ 3-4 วัน สำหรับหน้ากากอนามัยที่ติดลิขสิทธิ์ หรือติดสนธิสัญญาต่างๆ นั้น รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ยังคงต้องเก็บไว้เพื่อรอการส่งออก แต่หน้ากากชนิดใดติด BOI อาจจะมีการนำหน้ากากดังกล่าวแบ่งส่วนมาใช้ในประเทศด้วย เพราะกฎหมายมีกำหนดข้อยกเว้นไว้ และยังมีการยกเว้นภาษีศุลกากรร้อยละ 0 สำหรับการนำเข้าหน้ากาก ส่วนน้ำยาเวชภัณฑ์ ยา เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ จะมีการยกเว้นเช่นเดียวกัน โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป เพื่อให้สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้


รองนายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงถึงสถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้ว่า มีการห้ามการส่งออกใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะมีมาตรการเช้มข้นในการควบคุมราคาจากฟาร์มและเข้มงวดกับพ่อค้าคนกลาง ไม่ให้ขายในราคาแพง โดยห้ามกักตุนเพื่อจำหน่าย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าในอนาคตอาจเกิดภาวะไข่เฟ้อตลาดเพราะไม่สามารถส่งออกได้ ส่วนกรณีของพรรคการเมือง ที่กำหนดให้พรรคการเมืองประชุมใหญ่ในเดือนเมษายนนี้นั้น ขณะนี้ กกต. อยู่ระหว่างการประสานงานมายังรัฐบาล ซึ่งตามกฎหมายมีข้อยกเว้น เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ทำให้เลื่อนการประชุมออกไปได้


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.