เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้บริหาร ONB news ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 เนื่องในวันนักข่าว


7 มี.ค. 2563, 18:25ผู้บริหาร ONB news ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 เนื่องในวันนักข่าว
วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. พล.อ.พลางกูล กล้าหาญ มาเป็นตัวแทน  พล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธาน มอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม  Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่คุณความดีของพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของสังคม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม ทำความดีให้แก่สังคมต่อไป 

โดยในปีนี้มีการมอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี นักข่าวดีเด่นแห่งปี และสื่อออนไลน์ดีเด่นแห่งปี รวม  รางวัลส่วนที่นักบริหาร ด้านสื่อมวลชนดีเด่น มีได้รับรางวัลได้แก่ น.ส. ขวัญเรือน  แก้วพิจิตร  ผู้อำนวยการ สำนักข่าว ONB NEWS และนายชัชวาลย์  แก้วกระจาย  อำนวยการ สำนักข่าว CK NEWS ฐานะผู้สื่อข่าว ช่อง 3 HD  ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี 2563 และนักข่าวดีเด่นแห่งปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมผู้สื่อข่าวและบุคคลทำความดีพร้อมทั้งมอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 วันนักข่าว ประจำปี พ.ศ.2563 แก่นักข่าวดีเด่น บุคคลองค์กรผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี สมควรได้รับการยกย่องและให้เป็นกำลังใจ
 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.