เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กตู่" ชื่นชมการบริหารจัดการขยะน.ศ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอให้พัฒนาต่อยอดให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม-แปรรูปเพิ่มมูลค่า


21 ม.ค. 2563, 11:25"บิ๊กตู่" ชื่นชมการบริหารจัดการขยะน.ศ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอให้พัฒนาต่อยอดให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม-แปรรูปเพิ่มมูลค่า
วันนี้ (21 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบนักเรียน นักศึกษา และเยี่ยมชมการแสดงผลงาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการแลกขยะเป็นภาษีโรงเรียน งานฝีมือปักผ้าของกลุ่มศิลปาชีพ นวดแผนไทย และผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ทั้งนี้ ระหว่างการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ขอให้พัฒนาต่อยอด ให้ท้องถิ่น และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ รวมถึงนำขยะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่วนงานฝีมือปักผ้าขอให้พัฒนาฝีมือให้สวยงามยิ่งๆ ขึ้น นำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมานำเสนอบนผ้าปักเพื่อดึงดูด สร้างจุดขาย เพิ่มรายได้ พร้อมกับขอให้ขยายตลาดออกไปยังพื้นที่ต่างๆ


จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา)


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.