เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชาวโคราชประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างหนัก โดยเฉพาะอ.โนนสูงและอ.โนนไทย


13 ม.ค. 2563, 15:09ชาวโคราชประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างหนัก โดยเฉพาะอ.โนนสูงและอ.โนนไทย
วันที่ 13 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่คุกคามพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลายอำเภอ ส่งผลให้ประชาชนขาดน้ำในการอุปโภคบริโภครวมไปถึงภาคการเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาดทุนทำให้เกษตรกรเดือดร้อนจากภัยแล้งในปีนี้ นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ชลประทาน อบต.ได้ลงพื้นที่จุดหนองระกำบ้านโค้งวารีเย็น อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูจุดสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสูงและอำเภอโนนไทย หลังจากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำของทางปภ.เขต 5 มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท มาประจำการ จำนวน 10 วัน โดยมีเป้าหมายในการสูบน้ำวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 5 หมื่นคิว คาดว่าจะสามารถบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านได้ในช่วงหลังนี้

 

 

นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำของในอำเภอโนนสูงมีทั้งหมด 16 ตำบลใน7ตำบลที่เหลือจะได้รับอานิสงส์จากลำมูลซึ่งขณะนี้มีน้ำอยู่ที่ระดับความสูง 2.5 เมตรจากความสูง 4 เมตรขณะนี้ลำมูลมีน้ำพอที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน 7 ตำบลได้ส่วนน้ำนอกเหนือจากลำมูลคือน้ำจากลำเชียงไกร9 ตำบลได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดถ้าทางชลประทานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชลประทานก็ดี ปพ.เขต 5 กรมทรัพยากรน้ำ ถ้าสูบน้ำตรงนี้มวลน้ำที่ทางชลประทานแจ้งว่าจะไล่น้ำจากบึงพุดซา 5 ล้านคิวกัน ถ้า5,000,000 คิวเดือดร้อนอาจเดือดร้อนให้ตัวเลขกลมๆ 10ตำบลตำบลละ  500,000 คิวถ้า1ตำบลมี 10 หมู่บ้านนั่นหมายความว่าน้ำจะเข้าไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านละประมาณ 50,000คิว เชื่อว่า50,000คิว น่าจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนรอประมาณช่วงมีนาคมหรือเมษายนก็คงจะต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศอีกครั้งหนึ่ง

 นายอธิวัฒน์ ธนวุฒิศิรวัชร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในตอนนี้ถือว่าวิกฤติอย่างหนัก ซึ่งชลประทานจังหวัดนครราชสีมาเองก็ได้นำน้ำที่มีอยู่ในลำตะคองและลำเชียงไกรเองตอนนี้ก็ได้ปล่อยให้พี่น้องประชาชน ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอตอนนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วในเรื่องการทำนาปรัง โดยได้ขอความร่วมมือกับเกษตรกรแล้วว่างดทำก่อนเพราะน้ำในพื้นที่ที่ปล่อยมาจะไม่ถึงในพื้นที่ที่ขาดน้ำ ซึ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ได้มีทางอปพร.ได้ไปสอดส่องดูแลในเรื่องของต้นน้ำที่ปล่อยมาว่ามีการนำน้ำอย่างต้นทางไปใช้การทำนาปรังหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการบอกกล่าวพูดคุยก่อนและอธิบายให้เข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่อื่นนั้นขาดแคลนน้ำจริงๆ

 

 

ชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์ เปิดเผยว่า ในอำเภอโนนสูงเข้าถึงจุดที่เป็นปัญหาและก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้บรรลุตามความจำเป็นได้ในกรณีการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนี้ในทุกเรื่องที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับอำเภอระดับจังหวัดและนำข้อมูลไปที่แจ้งผู้บังคับบัญชาจนได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดนั้นในเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหารที่จะดูแลความเดือดร้อนของประชาชนก็ได้คุยกันตลอดเวลานี้ แก้ไขปัญหาโดยการใช้บ่อบาดาลแนวทางการขุดเจาะบ่อบาดาลและแนวทางสุดท้ายก็คงจะต้องระดมรถบรรทุกน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องใช้รถบรรทุกน้ำพี่น้องประชาชนก็ต้องมารอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนเสียเวลาแล้วก็ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพขาดรายได้ไปเพื่อที่จะใช้เวลานั้นมารอรับน้ำอุปโภคบริโภคจะไม่พยายามเดินไปสู่จุดนั้นจะนำจุดที่บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่เรากำลังทำเป็นอย่างนี้ให้ไปถึงพี่น้องประชาชนชาวโนนสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ด้านเหนือของอำเภอประมาณ 9 ตำบลนี้ให้พี่น้องประชาชนพ้นจากวิกฤตนี้ให้ได้

 


นายนิตย์ โอนสันเทียะ อายุ 72 ปี ชาวบ้าน เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกครั้งในรอบ 20 ปีส่งผลให้พืชไร่ของชาวบ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะไร่นาของตนเองจำนวน 12 ไร่ มีการลงทุนไปประมาณ 2 หมื่นกว่าบาทแต่หลังจากเก็บเกี่ยวได้เข้าจำนวน 4 ถุงปุ๋ยเมื่อนำไปขายแล้วจะได้ประมาณ 1,500 บาทถือว่าเป็นการขาดทุนเป็นอย่างมากอีกทั้งทุกๆปีก็ไม่เคยซื้อข้าวกินแต่ปีนี้กลับต้องซื้อข้าวกิน ซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผันน้ำเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

 

ด้านนายนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับในฤดูแล้งปัจจุบันที่คาบเกี่ยวระหว่างปี2562-2563 มีการประกาศภัยแล้งไปแล้วจำนวน 5 อำเภอ โนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เทพารักษ์ จักราช ตอนนี้กำลังเร่งในเรื่องของการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องเกษตรกร ภัยแล้งที่ต่อนข้างจะหนักอยู่ที่อำเภอโนนสูงทั้งหมด 8 ตำบลซึ่งกำลังจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สำหรับตอนนี้อยู่ในระหว่างการขอลำเลียงน้ำจากลำตะคองผ่านอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ มาอำเภอเมืองที่บึงพุดซาแล้วผันน้ำผ่านลำเชียงไกรไปผ่านอำเภอโนนไทยเพื่อที่จะเข้าอำเภอโนนสูงไปที่ตำบลลำคอหงษ์ตอนนี้มวลน้ำทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากโครงการชลประทานลำตะคองตอนนี้มาถึงที่อำเภอเมืองคาดว่าจะถึงบึงพุดซาของอำเภอเมืองประมานวันที่8 มกราคม และหลังจากนั้นจะมีการสูบผ่านคลองหลังลาดแล้วก็ลงลำเชียงไกรและลงไปที่ลำคอหงษ์ ตอนนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่กำลังลำเลียงน้ำไป น้ำทั้งหมดนี้จะไปช่วยอุปโภค บริโภคที่อำเภอโนนสูง ช่วงนี้สิ่งที่กำลังสูบน้ำอยู่ที่บริเวณปักธงชัยหลายจุดไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค แต่มีน้ำดิบอยู่ใกล้ใช้วิธีการสูบระยะไกล

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.