เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ศักดิ์สยาม" กำชับกรมทางหลวงชนบท เตรียมรถน้ำให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน


12 ม.ค. 2563, 15:18"ศักดิ์สยาม" กำชับกรมทางหลวงชนบท เตรียมรถน้ำให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์นครพนม เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยประสานข้อมูลกับจังหวัดหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ หน่วยงานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำ แก่ประชาชนที่ประสบภัยทันที รวมทั้งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสำนักงานและรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึ่ง


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กรมทางหลวงชนบท ได้นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือณ หมู่ 10 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แล้ว โดยได้นำน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดในพื้นที่เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.