เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ห่วงใยภัยแล้ง มอบรองนายกฯ รับมือสถานการณ์-ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ


7 ม.ค. 2563, 20:04นายกฯ ห่วงใยภัยแล้ง มอบรองนายกฯ รับมือสถานการณ์-ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ
วันนี้ (7 ม.ค.63) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสื่อมวลชนถึงเรื่องที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมหาน้ำใต้ดินและน้ำบนดินไว้แล้ว โดยเฉพาะน้ำใต้ดินได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 500 กว่าบ่อ เพื่อรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นและช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยจะเริ่มขุดเจาะน้ำบาลทันทีที่ได้รับงบประมาณซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้พรุ่งนี้ (8 ม.ค.63) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรน้ำ


พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงเรื่องการทำกิจกรรมใด ๆ สามารถกระทำได้ แต่อย่ากระทำผิดกฎหมายและทำให้เกิดความปั่นป่วนที่จะนำมาสู่ความแตกแยกในสังคม  โดยขอให้ทุกคนคำนึงถึงความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ และร่วมกันนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.