เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เคาะแล้ว! กรอบงบปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ชงเข้าครม.พิจารณา 7 ม.ค.63


26 ธ.ค. 2562, 15:08เคาะแล้ว! กรอบงบปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ชงเข้าครม.พิจารณา 7 ม.ค.63
วันนี้ (26 ธ.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
 
ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันนี้เป็นการประชุมร่วมกันของ 4 หน่วยงานหลักทางการเงินการคลัง ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 โดยเป็นวงเงินจำนวน 3,300,000 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 100,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยเป็นประมาณการรายได้สุทธิรัฐบาล จำนวน 2,777,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 523,000 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจในปี 2564 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงร้อยละ 3.1 – 4.1 อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.7 – 1.7ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงเป็นนโยบายขาดดุลงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 
“รายละเอียดของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมดจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2563 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว จะได้มีการแถลงรายละเอียดของรายได้ และรายจ่ายของแต่ละหมวดต่อไป” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.