วันที่ 27 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ลุยขอนแก่น ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงดอนหลักคำ


22 พ.ย. 2562, 20:01มท.2 ลุยขอนแก่น ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงดอนหลักคำ
วันนี้ ( 22 พ.ย.62 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงดอนหลักคำ

สืบเนื่องจากวันที่ 18 เมษายน 2561 อำเภอซำสูงได้ประชุมส่วนราชการและตัวแทนราษฎรผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ปรากฏว่าส่วนราชการเห็นควรว่า ควรแก้ไขปัญหาตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยขน์ที่ดินของรัฐมี่มีการบุกรุกฯ แต่ต้วแทนผู้บุกรุกไม่ยอมรับ ซึ่งกลุ่มสมัชชาคนจนและผู้บุกรุกต้องการให้ออก สปก. 4-01 แต่การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับ สปก. รับไปดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ไม่เห็นชอบและเห็นว่ายังคงมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันอยู่

Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.