เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ต้อนรับ รมต.กลาโหมอาเซียน-ประเทศคู่เจรจา ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือสร้างความมั่นคง


18 พ.ย. 2562, 16:26นายกฯ ต้อนรับ รมต.กลาโหมอาเซียน-ประเทศคู่เจรจา ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือสร้างความมั่นคง
วันนี้ ( 18 พ.ย.62 ) รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาและเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 

นายกรัฐมนตรี แสดงความขอบคุณ ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและสำนักเลขาธิการอาเซียนที่สนับสนุนให้การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทยคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ประสบความสำเร็จด้วยดี เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายกรัฐมนตรี เห็นว่าความมั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทุกฝ่ายต้องส่งเสริมความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ให้สามารถจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่สำคัญของภูมิภาค เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้นำหลักการภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ไทยยินดีที่อาเซียนได้จัดทำเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก บนพื้นฐานของหลักการ 3M คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทเวที ADMM และ ADMM-Plus ที่เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในปีนี้คือ การบรรจุศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในกฎบัตรอาเซียนนั้นจะเป็นการยกบทบาทและขีดความสามารถของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ในการสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.