เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เห็นด้วยไหม !!   "บิ๊กตู่" ปิ๊งไอเดีย เอาเงินประกันสังคม มาปล่อยให้กู้ยืม 


14 พ.ย. 2562, 16:52เห็นด้วยไหม !!   "บิ๊กตู่" ปิ๊งไอเดีย เอาเงินประกันสังคม มาปล่อยให้กู้ยืม 
 

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่ นร 0505/ว 459 แจ้งถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้ส่วนราชการรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 พ.ย.

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการหลัก ๆ 3 ประเด็น โดยข้อที่น่าสนใจนั้นคือ สั่งให้กระทรวงแรงงาน (สำนักประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“ให้พิจารณาความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ”

พร้อมลงชื่อ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.