วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"บิ๊กป้อม" ห่วงใยภัยแล้ง สั่งเร่งสร้างแก้มลิง พร้อมติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เน้นประสิทธิภาพและต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน


14 พ.ย. 2562, 12:15"บิ๊กป้อม" ห่วงใยภัยแล้ง สั่งเร่งสร้างแก้มลิง พร้อมติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เน้นประสิทธิภาพและต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่หน้าแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย ยกเว้นภาคใต้ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562/63 อย่างใกล้ชิด โดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการนำร่องพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่นำร่องเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี ลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด และทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคในเขต 22 จังหวัดและนอกเขต 31 จังหวัด รวมถึงพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกจำนวน 8 จังหวัด สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตก คงต้องเฝ้าระวังโดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยและน้ำล้นตลิ่งภาคใต้จำนวน 7 จังหวัด 37 อำเภอพลเอก ประวิตร ยังรับทราบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง โดยสถานการณ์ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติ เนื่องจากภาวะเอลนีโญและการจัดการน้ำของเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ จึงกำชับให้คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน พร้อมสั่งการกระทรวงต่างๆ รวมถึงน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยเฉพาะการสร้างแก้มลิงให้ครอบคลุมพื้นที่และต้องมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนโดยเด็ดขาด

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.