เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"นายกฯ" ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า แปลงโรงงานกระดาษไทย


12 พ.ย. 2562, 10:58"นายกฯ" ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า แปลงโรงงานกระดาษไทย
นายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า แปลงโรงงานกระดาษไทย พร้อมเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตการทำประโยชน์ให้ชุมชน พร้อมย้ำถึงการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศต้องร่วมมือกันยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำของจังหวัดกาญจนบุรีที่สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 17.40 น. ผู้สื่อข่าว ON news รายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่โรงงานดาษไทย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ในการติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า แปลงโรงงานกระดาษไทย โดยบรรยากาศการต้อนรับ เป็นไปอย่างสนุกสนาน จากเสียงกลองยาว แตรวงและนางรำ พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับนักเรียนและประชาชนที่มาต้อนรับอีกด้วย 

 

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้รับฟังรายงานการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า แปลงโรงงานกระดาษไทย จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงงานกระดาษ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ มีเพียงเครื่องจักรและกำลังพลของส่วนราชการ และได้รับเงินสนับสนุนจากประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนำมาใช้ในการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปูหญ้ารอบโรงงานกระดาษรวมทั้งจะปรับปรุงอาคารรักษาให้คงเดิมตามที่กรมศิลปากรได้กำหนดไว้ และได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออก ทำให้ได้เห็นทัศนียภาพของโรงงานกระดาษได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เดินเล่น ออกกำลังกาย ชมความงามของโรงงานกระดาษ ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปอดแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   มอบหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้กับนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับผู้แทนป่าชุมชน จำนวน 10 ราย ได้แก่

 

1.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

2.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านหนองหม้อแกง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านวังดุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

4.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านคอเขา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

5.ผู้แทนป่าชุมชนป่าชุมชนบ้านหนองอีเห็น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

6.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านโป่งคอม อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

7.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านโป่งค่าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

8.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านป่าสัก อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

9.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านหนองตาลัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

10.ผู้แทนป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์ อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวพูดคุยกับประชาชน โดยในช่วงตอนหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ ขอให้ร่วมกันแก้ไขประเทศจะพัฒนาได้จากความร่วมมือของทุกคน  พร้อมยกตัวอย่างการร่วมแรงร่วมใจกันของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำจนทำให้การดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์โรงงานกระดาษ เห็นควรที่จะสนับสนุน แต่ก็ต้องนำไปพิจารณา ทั้งด้านกฎหมาย งบประมาณ หากสามารถทำได้จะสนับสนุนอย่างแน่นอน หลังจากนั้นได้นำข้าราชการ และประชาชนร่วมร้องเพลง ลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง อีกด้วย

 

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เข้าไปเยี่ยมชมทัศนียภาพของโรงงานกระดาษไทยจากที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสวยงาม พร้อมรับฟังบทเพลงลาวดวงเดือนจากการโชว์แซกโซโฟนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่

 

จากนั้นเวลา 19.25 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรีในงานประเพณีลอยกระทง ที่ท่าเรือขุนแผน เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสถานที่นี้เป็นจุดที่เริ่มดำเนินการโครงการจัดระเบียบแพ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิว และเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนชาวกาญจนบุรีที่ผูกพันกับสายน้ำแม่กลองมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้เดินทางกลับเข้าที่พัก ซึ่งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีในชุดนี้.

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.