เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)​แฟ้นหาสุดยอด "ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ" ออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล


14 มิ.ย. 2562, 10:16​แฟ้นหาสุดยอด "ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ" ออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทาง เป็นประธาน การประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ  เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล โดยมีกลุ่มสตรีทอผ้าและกลุ่มออกแบบผลิตภัณพ์ ในทุกอำเภอของจังหวัดเลย ร่วมกว่า 20 กลุ่ม            ผศ.ดร.สุพรรณี  พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า การประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ สู่ระดับสากล การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ ผลิตลวดลายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของตลาดสากล เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติสู่ตลาดสากล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห่วงโซ่และมูลค่าการผลิต สามารถรับสั่งซื้อและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้            


กิจกรรมการประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย จึงเป็นกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ ผลิตลวดลายผ้าใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดเลยได้มีสินค้าออกสู่ตลาดสากล

สำหรับ ผลการประกวดลายผ้า รางวัลที่ 1.ผ้าลายก้างปลา บ้านกกบก รางวัลที่ 2.ผ้าลายขิด บ้านกกบก รางวัลที่ 3.ผ้าลายสายแร่ บ้านนาหนองบง และรางวัลชมเชย ผ้าลายหลุมเหมือง บ้านนาหนองบง -ชมเชย ผ้าลายถุงเงิน บ้านกกบก

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รางวัล ที่ 1.ได้แก่ ชุดลำลองสีคราม บ้านเลิง รางวัลที่ 2.เซทกระเป๋า ลายน้ำเลย บ้านจอมมณี รางวัลที่ 3.กางเกงลำลอง สีเอ็นหม่อน บ้านกกบก และรางวัลชมเชย เนคไท บ้านนาหนองบง และชมเชย ชุดชายหาด บ้านกกบก  เป็นต้น


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.