เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เฮลั่น! ครม.เคาะ 30 ธ.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ ปีใหม่หยุดยาว 5 วันรวด!


29 ต.ค. 2562, 17:01เฮลั่น! ครม.เคาะ 30 ธ.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ ปีใหม่หยุดยาว 5 วันรวด!
วันนี้ ( 29 ต.ค.62 ) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม 1 วันคือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน โดยที่ประชุมมีข้อเสนอด้วยว่า หากหน่วยงานใดจะต้องบริการประชาชน หรือมีการกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว หากเลื่อนออกไปจะส่งผลกระทบกับการให้บริการประชาชน ก็ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ พิจารณาถึงความเหมาะสม ว่าจะให้เป็นวันหยุดหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบกับการให้บริการประชาชนเป็นหลัก

สำหรับรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม กำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละกรณีไป

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.