เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค.67


25 มิ.ย. 2567, 15:05ครม.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค.67
วันนี้ ( 25 มิ.ย.67 ) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ
 
“มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 27,099,720 บาทต่อปี โดยพิจารณาจากจำนวนห้องพักของโรงแรมประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 677,493 ห้อง ค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท อย่างไรก็ตาม การยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบและยังไม่อาจฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” นายคารม ย้ำ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.