เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พิพัฒน์" ส่งแรงงานไปอิสราเอลล็อตแรก หลังการชะลอ เน้นทำงานพื้นที่ปลอดภัย


24 มิ.ย. 2567, 16:15"พิพัฒน์" ส่งแรงงานไปอิสราเอลล็อตแรก หลังการชะลอ เน้นทำงานพื้นที่ปลอดภัย
วันนี้ ( 24 มิ.ย.67 ) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาทแก่แรงงานไทย 309 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นลำดับแรก โดยหลังจากกรมการจัดหางานประกาศ “ยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐอิสราเอล ทุกวิธีการเดินทาง” ภายใต้เงื่อนไขว่าแรงงานไทยจะเดินทางไปทำงานใน "พื้นที่สีเขียว" ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย ล่าสุดได้เตรียมจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมแล้ว จำนวน 540 คน โดยก่อนเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล จะต้องมีการอบรมคนหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยมีความรู้ความเข้าใจ ทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงาน สภาพการจ้าง และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ทราบสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย รวมทั้งทราบช่องทางขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดปัญหาขณะทำงาน แนวปฏิบัติ/รับมือ สถานการณ์ฉุกเฉิน/ภาวะสงคราม ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานรัฐอิสราเอล หลังชะลอการเดินทางมากกว่า 8 เดือน วันนี้จึงมีแรงงานไทยเข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลถึง 309 คน ทั้งหมดจะทยอยเดินทางในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567 และวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถส่งแรงงานไทยไปทำงานรัฐอิสราเอลตามเป้าหมาย 10,000 คน ภายในปีนี้ 

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า จากการพูดคุยกับพี่น้องแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล ทราบว่าส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี เชียงราย นครพนม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ซึ่งผมได้แสดงความยินดีกับทุกคน พร้อมกำชับทุกคนให้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด อดทนเพื่อครอบครัวที่รออยู่ด้านหลัง วางแผนเก็บออม เพื่อมีทุนกลับมาต่อยอด สร้างอนาคตให้ตนเองและครอบครัว ที่สำคัญต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา และการพนันทุกชนิด สุดท้ายเพื่อความปลอดภัยต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐอิสราเอลอย่างเคร่งครัด โดยวันพรุ่งนี้คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีกำหนดเดินทางไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อส่งกำลังใจให้แรงงานไทยชุดแรก ที่จะเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศแล้ว 67,208 คน โดยรัฐอิสราเอลถือเป็นประเทศหนึ่งใน 5 อันดับแรก ที่แรงงานไทยมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงาน (5 ประเทศแรกที่คนไทยไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น รัฐอิสราเอล และมาเลเซียตามลำดับ) โดยทำงานภาคเกษตรเป็นลำดับแรก รองลงมา คือ ภาคบริการและร้านอาหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าพ่อครัว และคนปรุงอาหาร ในร้านอาหารไทย จีน และญี่ปุ่น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในรัฐอิสราเอล ปัจจัยหลักส่วนหนึ่ง มาจากรายได้ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 – 55,000 บาทต่อเดือน 

“รัฐบาลไทยตระหนักถึงความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ จากการเยือนรัฐอิสราเอลเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ได้ขอความร่วมมือรัฐบาลอิสราเอลช่วยเน้นย้ำนายจ้างให้ดูแลความปลอดภัยแรงงานไทยให้ทำงานในพื้นที่สีเขียวเท่านั้น ไม่อนุญาตแรงงานไทยเปลี่ยนนายจ้าง/สถานที่ทำงาน ไปทำงานในพื้นที่สีเหลือง หรือสีแดง รวมถึงให้นายจ้างจัดทำที่หลบภัยที่แข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.