เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โฆษกรบ. ติง "พิธา" ไม่ควรใช้วาทกรรมด้อยค่าความตั้งใจนายกฯ


24 มิ.ย. 2567, 15:05โฆษกรบ. ติง "พิธา" ไม่ควรใช้วาทกรรมด้อยค่าความตั้งใจนายกฯ
วันนี้ ( 24 มิ.ย.67 ) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสการวิจารณ์นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ทั้งการเปรียบเทียบรถเฟอรารี่ กับรถ Electronic Bus และการเปรียบเทียบพายุหมุนทางเศรษฐกิจกับลมใต้ปีก ว่าเป็นเพียงการใช้วาทกรรมเปรียบเทียบเพื่อด้อยค่าความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี
 
โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกประเด็นรถเฟอรารี่ 12 สูบมาใช้เพื่อพูดถึงความแรง กำลังของรถ เพื่อต้องการเปรียบเทียบถึงศักยภาพของไทยที่ยังเดินไม่เต็มศักยภาพ ยังมีช่องว่างในการพัฒนาได้อีกมาก และนี่ก็คือ เหตุผลที่ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องทำงานหนักเพื่อดึงทุกศักยภาพขึ้นมาให้ใกล้เคียง หรือเต็มที่กับความสามารถ ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถในการบรรทุกของรถ หรือขนาดของรถ ถือเป็นคนละประเด็นคนละหัวข้อกัน
 
ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบาย Digital Wallet ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจนั้น ก็ถือเป็นการเปรียบเปรยกับกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ไทยพัฒนาได้ถึงศักยภาพที่มี และเป็นกระแสลมที่ประคองทุกชีวิตที่ประสบความยากลำบากด้านเศรษฐกิจในการดำรงชีวิต ให้มีกำลังในการประคองตนเองและครอบครัวต่อไป แต่ไม่ได้แปลว่ากระแสลมนี้จะไม่สนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชน คนละประเด็นกับลมใต้ปีกเช่นกัน
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทำงานอย่างให้เกียรติผู้คนมาโดยตลอด ไม่เคยด้อยค่าทำงานของใคร และเข้าใจดีว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง และหากประเด็นไหน ที่มีผู้แนะนำ มีข้อเสนอแนะมา และเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินายกรัฐมนตรียังมีนโยบายให้นำความเห็นนั้น มาเป็นข้อปรับปรุงการทำงาน จึงขอใช้โอกาสนี้จุดประเด็นให้ทุกฝ่ายเข้าใจและใช้การเมืองในทางที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศร่วมกันจะดีกว่าครับ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.