เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ปลื้มความสำเร็จขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 67 ขยับขึ้น 5 อันดับ


18 มิ.ย. 2567, 16:03นายกฯ ปลื้มความสำเร็จขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 67 ขยับขึ้น 5 อันดับ
วันนี้ ( 18 มิ.ย.67 ) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ปลื้มพัฒนาประเทศจนเห็นผล ไทยปรับตัวดีขึ้น 5 อันดับ ปีนี้ครองอันดับที่ 25 จาก 67 เขตเศรษฐกิจ ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี 2024 (IMD World Competitiveness Yearbook 2024) ของInternational Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/rankings/wcr-rankings/#_tab_Rank)
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน(IMD World Competitiveness Yearbook) ประเมินจาก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 2. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 3. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) และ 4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยประเทศไทยปี 2024 อยู่ในอันดับที่ 25 ขยับดีขึ้นถึง 5 อันดับจากอันดับที่ 30 ในปี 2023 
 
โดยปัจจัยหลักที่ไทยทำผลงานได้ดีคือ ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ครองอันดับ 5 ด้วยคะแนน 64.3 ดีขึ้นถึง 11 อันดับ จากอันดับที่ 16 ในปี 2023 เนื่องมาจากได้คะแนนที่โดดเด่นด้าน International Trade ดีขึ้นมาถึง 23 อันดับ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ก็ดีขึ้นได้แก่ ประเด็นการจ้างงาน (Employment) ราคา (Prices) และเศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) ส่วนด้านอื่น ๆ ได้คะแนน ดังนี้ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ อันดับที่ 20 ได้ 62.0 คะแนน ประสิทธิภาพของภาครัฐ ได้อันดับที่ 24 ได้ 55.1 คะแนน และโครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 43 ได้ 40.2 คะแนน 
 
อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายต่อประเทศไทย อาทิ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและความกังวลต่อหนี้สินครัวเรือน รวมถึงความตระหนักรู้และความสามารถของ SMEs ในการจัดการกับกฎระเบียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนต่ำ การจัดการกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 
“นายกรัฐมนตรีขอบคุณการจัดอันดับที่สะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของการทำงานของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบเป็นไปตามยุทธศาสตร์ จึงมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้น เอาชนะทุกอุปสรรคเพื่อให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพื่อนำความได้เปรียบเหล่านั้นมาพัฒนาให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น” นายชัย กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.