เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มหาดไทย ผนึกกำลัง สตช.-ทบ. เร่งรัด สกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดทุกมิติทั่วประเทศ


17 มิ.ย. 2567, 15:34มหาดไทย ผนึกกำลัง สตช.-ทบ. เร่งรัด สกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดทุกมิติทั่วประเทศ
วันนี้ ( 17 มิ.ย.67 ) ตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นการใช้ทุกมาตรการทางกฎหมายเพื่อทำลายเครือข่าย ยาเสพติด และยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ประกอบกับนโยบายของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ที่เดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้ง นโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รรท.ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง มุ่งปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ และขยายผลเครือข่ายที่จับกุมได้ทุกระดับอย่างจริงจังทุกพื้นที่รวมทั้ง การขยายผลเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ท้ังของผู้ค้า ผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายทั้งหมดมา ตรวจสอบ

วันนี้ 17 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายนิยม ช่างพินิจ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.อาทิตย์ ม่วงเล็ก ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ร่วมแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดที่สำคัญของ ในห้วงของวันที่ 25 พ.ค. 67 ถึงปัจจุบัน

โดยห่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 16 มิ.ย. 2567 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายสามารถจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสาคัญได้ 955 คดี ผู้ต้องหา 1,330 คน ของกลางเป็นยาบ้า 301,000,143 เม็ด, ไอซ์ 6,798 กก., เฮโรอีน 384 กก., คีตามีน 2,080 กก. ยึดทรัพย์ประมาณ 3,816 ล้านบาท

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายนิยม ช่างพินิจ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในการปราบปรามยาเสพติด ณ ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นการบูรณาการร่วมกันในการปราบปรามยาเสพติดโดยความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายในทุกมิติทั้ง ด้านการป้องกัน กำหนดให้มีการคัดแยกผู้เสพผู้ป่วย การสร้างจิตสำนึกและเฝ้าระวังยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน การให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ในการปราบปราม ได้กำหนดแนวทางให้ทุกจังหวัด อำเภอ มีชุดปฎิบัติการพิเศษซึ่งสามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อกวาดล้างเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ในส่วนกลางมีการจัดตั้งชุดปฎิบัติการพิเศษ DOPA FORCE โดยสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน มีภารกิจในการปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และจัดระเบียบสังคม 

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวในตอนท้าย โดยฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ในการแจ้งข้อมูลของผู้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ที่หมายเลขของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1567 ทั้งนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะบรรลุผลและเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพี่น้องประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาและคอยสอดส่อง ว่ามีใครในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องคอยสังเกตบุตรหลานของท่านว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ต้องปกป้องดูแลไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาด

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.