เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้แทนการค้าไทย เผย บิ๊กบริษัทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจีน เล็งลงทุนในไทย


27 พ.ค. 2567, 15:07ผู้แทนการค้าไทย เผย บิ๊กบริษัทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจีน เล็งลงทุนในไทย
วันนี้ ( 27 พ.ค.67 ) ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทยได้ หารือกับ นาย Quinn Ge ผู้จัดการภาคฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท China Tianying (CNTY) ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า บริษัท China Tianying Inc. (CNTY) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีกาจัดขยะและของเสีย การแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานใหม่ มีศูนย์วิจัย 5 แห่งที่เมืองหนานทง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงออตตาวา กรุงบรัสเซลส์ และเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยใช้งบประมาณร้อยละ 3 ของรายได้เพื่อการวิจัย และมีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 574 รายการ ซึ่งนับว่าสูงที่สุดสำหรับบริษัทจีนในด้านนี้ ตลอดจนได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Fortune China 500 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
 
ผู้แทนการค้า กล่าวว่า บริษัทมีธุรกิจหลักอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ 1. การผลิตไฟฟ้าจากขยะ มีประสบการณ์ในด้านนี้กว่า 25 ปี เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร มีการออกแบบโครงการที่หลากหลายเหมาะสมกับลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานสากล และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่ โดยได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าจากขยะ 30 แห่งในจีน รวมถึงลงทุนใน 12 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ โดยโรงไฟฟ้าจากขยะของบริษัทที่เมืองเซินเจิ้นและกรุงฮานอยมีขนาดใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกในเอเชีย โดยสามารถแปรรูปขยะได้วันละ 5 และ 4 พันตัน/วัน ตามลาดับ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการแบบ Engineering Procurement Construction (EPC) แก่มัลดีฟส์ อินเดีย ฝรั่งเศส และให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเบลเยียม สเปน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น และ 2. พลังงานใหม่ บริษัทมุ่งขยายธุรกิจในด้านนี้ รวมถึงพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
“บริษัทต้องการขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย โดยสนใจลงทุนในด้านการกาจัดของเสีย การผลิตไฟฟ้าจากขยะ และพลังงานใหม่ รวมถึงประสงค์จะขอรับข้อมูลและคำแนะนำจากภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจในไทย เพื่อร่วมพัฒนาโครงการในสาขาดังกล่าว ตลอดจนสนใจลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP” ผู้แทนการค้า กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.